Naše know-how: navrhování a výroba specifických zařízení od A do Z pro výrobce zařízení, subdodavatele a výrobce automobilů.

Coretec stojí na silných rodinných hodnotách. Naše vášeň pro automobily a touha čelit výzvám nás vede k tomu, abychom se neustále vyvíjeli a zdokonalovali. Držíme krok s celosvětovým vývojem, abychom mohli přicházet s novými technickými a inovativními myšlenkami.

Lidský kapitál

Lidský kapitál

Zaměstnáváme 350 zaměstnanců, kteří jsou vysoce motivovaní. Vytváříme možnost růst v rámci společnosti a rozvíjet dovednosti týmů prostřednictvím školení z oblasti různých technik a osobního rozvoje.Náš přátelský způsob řízení podporuje příležitosti, komunikaci, spolupráci a vzájemnou kooperaci s cílem zajistit co nejlepší kvalitu pracovního prostředí. Pohoda našich zaměstnanců a rovnováha jejich osobního a profesního života je pro nás nejdůležitější.
Klienti

Klienti

Jsme předním dodavatelem v oblasti celosvětového automobilového průmyslu, pracujeme pro mezinárodní dodavatele zařízení a výrobce automobilů.Flexibilně se přizpůsobujeme organizaci a struktuře našich globálních klientů tím, že se spolupracujeme s jejich multikulturními týmy složenými z různých národností.Pracujeme na industrializaci pro vaše budoucí vozidla, přičemž zachováváme absolutní mlčenlivost.
Inovace

Inovace

Ve společnosti Coretec rádi přijímáme výzvy a přicházíme s novými nápady při hledání technických řešení, která budou proaktivní a zvýší produktivitu a konkurenceschopnost. Naši klienti neustále inovují, proto i my inovujeme stroje, které navrhujeme a vyrábíme od A do Z tak, abychom přinášeli vždy ta nejlepší řešení, které vám pomohou optimalizovat vaše procesy. Rovněž inovujeme přístup v rámci každého projektu a celkové interní řízení naší společnosti, přizpůsobujeme se rostoucí složitosti vozů a jejich možnostem (autonomní, hybridní, elektrické automobily, automobily s integrovanou inteligencí apod.).Pravidelně vyrábíme prototypy za účelem ověření našeho výzkumu a inovací. Také využíváme nebo podáváme patenty.
Mezinárodní kultura

Mezinárodní kultura

Coretec je mezinárodní společností. Od svého založení jsme realizovali a zavedli projekty v různých zemích. V současnosti se 80% naší činnosti týká exportu.Využívání cizích jazyků je pro nás velmi důležité. Všichni naši zaměstnanci používají v praxi angličtinu. Rovněž chceme porozumět kulturním rozdílům s cílem získat solidní znalosti o našich klientech z různých koutů světa. Tento přístup nám umožňuje pochopit jiné způsoby práce. Zaměstnanci v naší společnosti jsou flexibilní a chápou, že se společnost, svět a postupy neustále vyvíjejí.

Věříme, že spolupráce zaručuje nejlepší výsledek. Coretec zaručuje angažovanost a nadšení pro každý projekt.

Yann Le Corre, Coretec

Řízení projektu

Řízení projektu

V průběhu let jsme vybudovali stabilní, flexibilní a výkonnou organizaci, abychom mohli řídit projekty, které jsou v mezinárodním kontextu čím dál tím komplexnější. K dispozici vám je tým odborníků, kteří řídí vaše hlavní projekty: globální řízení projektů v naší kanceláři PMO (project management office) z technického, komunikačního a organizačního hlediska. Tato organizace také umožňuje řídit rizika projektů, provádět správu reklamací s cílem zajistit efektivní řízení komplexnosti vašich projektů a dosažení tří klíčových cílů, kterými jsou: Kvalita (spolehlivost, dodržení specifikací a technických podmínek), náklady (konkurenceschopnost, respektování vašeho rozpočtu) a termíny (dodržíme i ty nejkratší termíny).
Specialisté na automobilový sektor

Specialisté na automobilový sektor

V automobilové oblasti se specializujeme na návrhy, montáž, kontrolu a povrchové úpravy automobilových vnějších a vnitřních plastových dílů vyráběných na míru, jakož i na karoserie vozidel.Chápeme omezení v oblasti automobilového průmyslu a výrobků (chybějící značka, kvalita dílů apod.). Máme perfektní znalosti o tomto odvětví a jeho požadavcích z hlediska kvality, nákladů a termínů.
Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl prošel významnými etapami, jako je mechanizace, automatizace, robotizace ... Dnes se díky 4. průmyslové revoluci stává průmyslový proces složitější kvůli řízení procesů souvisejících s daty: 3D tisk, vize, propojené objekty, machine to machine, rozšířená realita atd. Tyto nové technologie integrujeme do našich procesů, abychom vždy drželi krok s nejnovějšími trendy.Naše společnost navíc prochází digitální transformací s cílem zlepšit naši vnitřní organizaci a rozvíjet týmovou produktivitu. Co nejvíce automatizujeme a digitalizujeme, abychom měli vyšší výkon a mohli vám nabídnout řešení, která se přizpůsobí této průmyslové revoluci.
Kvalita

Kvalita

Velmi nám záleží na kvalitě zařízení, která opouští naše provozovny.Naše oddělení kvality má dva úkoly: zajistit dodávky spolehlivých a kvalitních výrobků s ohledem na specifikace a technické podmínky našich klientů a rovněž pracovat na neustálém zlepšování našich procesů s cílem průběžně zlepšovat interní i externí výkon ze strany klientů. Samozřejmě vlastníme certifikát ISO 9001 ve verzi 2015.