Připojte se k týmu Coretec

Zawsze poszukujemy talentów. Zgłoszenie kandydatury w firmie Coretec oznacza otwartość na świat z dobrym zrozumieniem aspektu międzynarodowego, zamiłowanie do motoryzacji, zaangażowanie, bycie dynamicznym i elastycznym, posiadanie zdolności dostosowywania się do zmian firmy, procesów i świata. Bardzo ważny jest dla nas wewnętrzny rozwój kompetencji, który odbywa się dzięki inwestycjom w szkolenia techniczne, w zakresie zarządzania i w dziedzinie rozwoju osobistego. W ten sposób zawsze pamiętamy o konieczności rozwijania wśród naszych zespołów trzech następujących podstawowych składowych: techniki, komunikacji i organizacji. Zapewnia to lepszą współpracę w ramach zespołów i wyższą wydajność w realizacji projektów. Siłą naszej rodzinnej firmy zatrudniającej 350 pracowników jest dostępność kierownictwa powodująca praktycznie zerową wymianę personelu. Ponadto intensywny rozwój grupy stwarza stałe możliwości i ekscytujące wyzwania!

discover our job opportunities

Informacje o firmie Coretec

Firma Coretec została założona w 2002 r. przez Daniela LE CORRE w rodzinnym garażu, a w roku 2019 jest grupą podzieloną na 4 lokalizacje i zatrudniającą ponad 350 osób w Europie. Działamy u naszych klientów w fazie opracowywania pojazdów jutra oraz w fazie industrializacji części i podzespołów (modułów). Dzięki silnemu zaangażowaniu zespołów i zaufaniu klientów firma od chwili założenia odnotowała intensywny rozwój, przez co staliśmy się obecnie solidnym, wydajnym i stabilnym uczestnikiem rynku przemysłowego.

Więcej informacji

Informacje o firmie Coretec

Życie w firmie Coretec

Praca w Coretec to praca w firmie rodzinnej, która prowadzi politykę jakości życia w pracy (QVT) w celu podnoszenia jakości pracy każdego z pracowników, ich wydajności oraz poprawy sposobu przeżywania swojej pracy w duchu korporacyjnym, przemysłowym i życzliwym.
Nasz dział zasobów ludzkich pozwala nam zapewnić dobrą integrację osób, które do nas dołączają. Chcemy zapewnić rozwój każdego pracownika i zapewnić każdemu dobre samopoczucie na co dzień. Odbywa się to przez zastosowanie koniecznych zasobów i dokładanie szczególnych starań w celu uzyskania równowagi pracowników, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.
Wewnętrzna grupa socjalna złożona z wolontariuszy animuje społeczność firmy i zapewnia jej spójność poprzez organizację imprez wewnętrznych i zewnętrznych.

+
Życie w firmie Coretec

Wartości i kultura

"W firmie Coretec mamy prawdziwe zamiłowanie do przemysłu i motoryzacji, a także chęć do podejmowania wyzwań. Ciągle poszukujemy możliwości odkrywania się na nowo, aby dostosować się do świata i do naszych klientów, których zawsze wysłuchujemy i dla których stanowimy siłę tworzącą propozycje techniczne oraz którym zawsze proponujemy innowacje w dziedzinie industrializacji ich procesów. W ramach grupy głosimy silne wartości i dążymy do tego, aby każdy przyjął naszą kartę wartości oraz sposób postępowania („mindset”) opisany szczegółowo w dostępnym dla wszystkich projekcie firmy. Oto kilka charakteryzujących nas słów kluczowych: silne zaangażowanie — energia i dynamika — prawość i uczciwość — zaufanie, poszanowanie i lojalność — odpowiedzialność i przykładność — przejrzystość, pozytywny przekaz i dialog — przychylność, zachęcanie i dowartościowanie — dostępność kierownictwa — praca zespołowa i solidarność — zdrowy rozsądek i pragmatyzm — odwaga, optymizm i dobry humor — wzrost, rozwój i śmiałość — otwarcie na świat i wielokulturowość!"

+
Wartości i kultura

Rodzinny biznes

Grupa jest kierowana przez członków rodziny. Są nimi: Daniel Le Corre (założyciel i aktualny prezes niewykonawczy), Yann Le Corre (dyrektor generalny grupy) i Olivier Clouteau (dyrektor generalny delegowany). Zarządzanie odbywa się w ramach struktury aktywnego holdingu kierującego poszczególnymi filiami. Ciągle poszukujemy osób, które chcą uczestniczyć w przygodzie i zmianach w ramach naszej grupy. W związku z tym nie zwracamy uwagi wyłącznie na CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), ale dużą wagę przykładamy do profilu osób, które chcą do nas dołączyć: potencjał, motywacja i umiejętność integracji rodzinnego ducha firmy i ducha przedsiębiorczości!

+
Rodzinny biznes

Możliwości pracy

Aby wzmocnić zespoły w poszczególnych filiach, ciągle poszukujemy pracowników w następujących dziedzinach: produkcja (operator obróbki skrawaniem, spawacz, monter, ustawiacz, technik obsługi posprzedażnej, instalator okablowania, koordynatorzy, kierownicy), inżynieria (technik lub inżynier biura projektów mechanicznych, automatyk, robotyk itp.), dział administracji i wsparcia (zarządzanie, finanse, administracja, kluczowe konta, kierownicy, kierownicy projektu itp.). Regularnie w różnych działach firmy przyjmujemy również stażystów (uczniów, inżynierów, po maturze, w ramach zmiany zawodu itp.): zachęcamy więc do kontaktu! Zapraszamy do zgłoszenia kandydatury lub do kontaktu w celu uzyskania dokładniejszych informacji!

Więcej informacji

Job opportunities

Manager équipe mécanique (F/H)

Vos missions seront les suivantes : Technique :
- Elaborer les plannings de fabrication pour chaque affaire, en veillant au respect des jalons et budgets, deux semaines avant le début des phases...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Electrical Constructor / Konstruktor Elektryczny F/H

Designing electrical equipment and control systems for special machines,Selection of electrical and automation equipment,Preparation of workshop documentation of designed devices (electrical diagrams and arrangement of apparatus, component addressing, etc.),Cooperation with...
CDI
Temps plein
Tychy

Coordinateur planification projets (F/H)

Technique : Planification des projets multisitesParticipation à la planification des projets internes et intersitesParticipation à la construction de planning en avant-vente en lien avec les capacités de productionPlanification des projets dans...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Assistant Approvisionneur / Achat en alternance (F/H)

Approvisionnement : Passage de commandes sur ERPSuivi de commandesSuivi des livraisons sur des projets spécifiquesRelances fournisseurs (délais, corrections suite non-conformité qualité) Achats  :  Consultations (prix, délais)Soutien mission acheteur référent Missions annexes : Participation au...
Alternance
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

CHEF DE PROJET CONFIRME (H/F)

Vous serez responsable en transverse des projets : Pilotage interne : Anticiper les risques du projet et définir les plans d’action avec l'équipe projet Coordonner et fédérer les services internes (ingénierie, achats,...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Leader roboticien (F/H)

Le/la REFERENT(E) ROBOTIQUE met en place les outils ainsi que les standards de programmation et de méthodes pour la robotique afin d’atteindre l’excellence technique et économique (respect des budgets alloués)...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Concepteur Mécanique Expérimenté (F/H)

Dans le cadre de nouveaux projets industriels, vous prendrez en charge la conception, le dimensionnement et la documentation de machines spéciales. Les études mécaniques couvrent la responsabilité d’un point de...
CDI
Temps plein
Fleury-sur-Orne

AUTOMATICIEN ROBOTICIEN (F/H)

Dans des secteurs qui nécessitent un très haut niveau de qualité pour chaque réalisation, vous assurerez l’ensemble des activités automatisme tout au long d’un projet (du chiffrage jusqu’au SAV), dans...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Technicien Câbleur (F/H)

Vos missions seront les suivantes : Réaliser le câblage et la mise au point électrique de machines spéciales : Réaliser le câblage électrique et pneumatique (armoire, coffret, sous-ensembles, robot, câblage général machines)Analyser...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

AUTOMATICIEN (F/H)

Dans des secteurs qui nécessitent un très haut niveau de qualité pour chaque réalisation, vous assurerez l’ensemble des activités automatisme tout au long d’un projet (du chiffrage jusqu’au SAV), dans...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

TECHNICIEN MONTEUR METTEUR AU POINT (F/H)

Vous assurerez le montage et la bonne mise au point de machines spéciales. A ce titre, vos missions seront les suivantes : Monter et mettre au point des machines spéciales...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Candidature spontanée F/H

Vous ne trouvez-pas le poste qui vous correspond dans nos offres actuellement publiées ? Surtout n'oubliez-pas de nous déposer votre CV. Cela nous permettra de vous recontacter dès qu'une offre...

CONTROLEUR DE GESTION GROUPE (F/H)

Sous la supervision de la DAF, vos missions principales seront les suivantes sur le périmètre groupe (multi filiales) :
Élaboration des outils de gestion & Amélioration des performances de l’entreprise...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Chef de projet confirmé (H/F)

Vous serez responsable en transverse des projets : Pilotage interne : Anticiper les risques du projet et définir les plans d’action avec l'équipe projet Coordonner et fédérer les services internes (ingénierie, achats,...
CDI
Temps plein
Fleury-sur-Orne

Co-operation employee / Pracownik ds. kooperacji F/H

Planning, ordering cooperation services (material cutting, bending, surface treatment, painting, etc.),Coordination of activities related to ordering services from subcontractors,Creating documentation regarding its area of ​​activity, i.e. offers, certificates, measurement cards,Supervising...
CDI
Temps plein
Tychy

CONCEPTEUR MECANIQUE EXPERIMENTE (F/H)

Dans le cadre de nouveaux projets industriels, vous prendrez en charge la conception, le dimensionnement et la documentation de machines spéciales. Les études mécaniques couvrent la responsabilité d’un point de...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Assistant Comptable (F/H)

Rattaché(e) à la Responsable Comptable Groupe, vous intégrez le service et dans un environnement multi-filiales, vos missions seront les suivantes :
Saisie des factures et contrôle des notes de frais...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier