Připojte se k týmu Coretec

Zawsze poszukujemy talentów. Zgłoszenie kandydatury w firmie Coretec oznacza otwartość na świat z dobrym zrozumieniem aspektu międzynarodowego, zamiłowanie do motoryzacji, zaangażowanie, bycie dynamicznym i elastycznym, posiadanie zdolności dostosowywania się do zmian firmy, procesów i świata. Bardzo ważny jest dla nas wewnętrzny rozwój kompetencji, który odbywa się dzięki inwestycjom w szkolenia techniczne, w zakresie zarządzania i w dziedzinie rozwoju osobistego. W ten sposób zawsze pamiętamy o konieczności rozwijania wśród naszych zespołów trzech następujących podstawowych składowych: techniki, komunikacji i organizacji. Zapewnia to lepszą współpracę w ramach zespołów i wyższą wydajność w realizacji projektów. Siłą naszej rodzinnej firmy zatrudniającej 350 pracowników jest dostępność kierownictwa powodująca praktycznie zerową wymianę personelu. Ponadto intensywny rozwój grupy stwarza stałe możliwości i ekscytujące wyzwania!

discover our job opportunities

Informacje o firmie Coretec

Firma Coretec została założona w 2002 r. przez Daniela LE CORRE w rodzinnym garażu, a w roku 2019 jest grupą podzieloną na 4 lokalizacje i zatrudniającą ponad 350 osób w Europie. Działamy u naszych klientów w fazie opracowywania pojazdów jutra oraz w fazie industrializacji części i podzespołów (modułów). Dzięki silnemu zaangażowaniu zespołów i zaufaniu klientów firma od chwili założenia odnotowała intensywny rozwój, przez co staliśmy się obecnie solidnym, wydajnym i stabilnym uczestnikiem rynku przemysłowego.

Więcej informacji

Informacje o firmie Coretec

Życie w firmie Coretec

Praca w Coretec to praca w firmie rodzinnej, która prowadzi politykę jakości życia w pracy (QVT) w celu podnoszenia jakości pracy każdego z pracowników, ich wydajności oraz poprawy sposobu przeżywania swojej pracy w duchu korporacyjnym, przemysłowym i życzliwym.
Nasz dział zasobów ludzkich pozwala nam zapewnić dobrą integrację osób, które do nas dołączają. Chcemy zapewnić rozwój każdego pracownika i zapewnić każdemu dobre samopoczucie na co dzień. Odbywa się to przez zastosowanie koniecznych zasobów i dokładanie szczególnych starań w celu uzyskania równowagi pracowników, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.
Wewnętrzna grupa socjalna złożona z wolontariuszy animuje społeczność firmy i zapewnia jej spójność poprzez organizację imprez wewnętrznych i zewnętrznych.

+
Życie w firmie Coretec

Wartości i kultura

"W firmie Coretec mamy prawdziwe zamiłowanie do przemysłu i motoryzacji, a także chęć do podejmowania wyzwań. Ciągle poszukujemy możliwości odkrywania się na nowo, aby dostosować się do świata i do naszych klientów, których zawsze wysłuchujemy i dla których stanowimy siłę tworzącą propozycje techniczne oraz którym zawsze proponujemy innowacje w dziedzinie industrializacji ich procesów. W ramach grupy głosimy silne wartości i dążymy do tego, aby każdy przyjął naszą kartę wartości oraz sposób postępowania („mindset”) opisany szczegółowo w dostępnym dla wszystkich projekcie firmy. Oto kilka charakteryzujących nas słów kluczowych: silne zaangażowanie — energia i dynamika — prawość i uczciwość — zaufanie, poszanowanie i lojalność — odpowiedzialność i przykładność — przejrzystość, pozytywny przekaz i dialog — przychylność, zachęcanie i dowartościowanie — dostępność kierownictwa — praca zespołowa i solidarność — zdrowy rozsądek i pragmatyzm — odwaga, optymizm i dobry humor — wzrost, rozwój i śmiałość — otwarcie na świat i wielokulturowość!"

+
Wartości i kultura

Rodzinny biznes

Grupa jest kierowana przez członków rodziny. Są nimi: Daniel Le Corre (założyciel i aktualny prezes niewykonawczy), Yann Le Corre (dyrektor generalny grupy) i Olivier Clouteau (dyrektor generalny delegowany). Zarządzanie odbywa się w ramach struktury aktywnego holdingu kierującego poszczególnymi filiami. Ciągle poszukujemy osób, które chcą uczestniczyć w przygodzie i zmianach w ramach naszej grupy. W związku z tym nie zwracamy uwagi wyłącznie na CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), ale dużą wagę przykładamy do profilu osób, które chcą do nas dołączyć: potencjał, motywacja i umiejętność integracji rodzinnego ducha firmy i ducha przedsiębiorczości!

+
Rodzinny biznes

Możliwości pracy

Aby wzmocnić zespoły w poszczególnych filiach, ciągle poszukujemy pracowników w następujących dziedzinach: produkcja (operator obróbki skrawaniem, spawacz, monter, ustawiacz, technik obsługi posprzedażnej, instalator okablowania, koordynatorzy, kierownicy), inżynieria (technik lub inżynier biura projektów mechanicznych, automatyk, robotyk itp.), dział administracji i wsparcia (zarządzanie, finanse, administracja, kluczowe konta, kierownicy, kierownicy projektu itp.). Regularnie w różnych działach firmy przyjmujemy również stażystów (uczniów, inżynierów, po maturze, w ramach zmiany zawodu itp.): zachęcamy więc do kontaktu! Zapraszamy do zgłoszenia kandydatury lub do kontaktu w celu uzyskania dokładniejszych informacji!

Więcej informacji

Job opportunities

Candidature spontanée F/H

Vous ne trouvez-pas le poste qui vous correspond dans nos offres actuellement publiées ? Surtout n'oubliez-pas de nous déposer votre CV. Cela nous permettra de vous recontacter dès qu'une offre...