Připojte se k týmu Coretec

Zawsze poszukujemy talentów. Zgłoszenie kandydatury w firmie Coretec oznacza otwartość na świat z dobrym zrozumieniem aspektu międzynarodowego, zamiłowanie do motoryzacji, zaangażowanie, bycie dynamicznym i elastycznym, posiadanie zdolności dostosowywania się do zmian firmy, procesów i świata. Bardzo ważny jest dla nas wewnętrzny rozwój kompetencji, który odbywa się dzięki inwestycjom w szkolenia techniczne, w zakresie zarządzania i w dziedzinie rozwoju osobistego. W ten sposób zawsze pamiętamy o konieczności rozwijania wśród naszych zespołów trzech następujących podstawowych składowych: techniki, komunikacji i organizacji. Zapewnia to lepszą współpracę w ramach zespołów i wyższą wydajność w realizacji projektów. Siłą naszej rodzinnej firmy zatrudniającej 350 pracowników jest dostępność kierownictwa powodująca praktycznie zerową wymianę personelu. Ponadto intensywny rozwój grupy stwarza stałe możliwości i ekscytujące wyzwania!

discover our job opportunities

Informacje o firmie Coretec

Firma Coretec została założona w 2002 r. przez Daniela LE CORRE w rodzinnym garażu, a w roku 2019 jest grupą podzieloną na 4 lokalizacje i zatrudniającą ponad 350 osób w Europie. Działamy u naszych klientów w fazie opracowywania pojazdów jutra oraz w fazie industrializacji części i podzespołów (modułów). Dzięki silnemu zaangażowaniu zespołów i zaufaniu klientów firma od chwili założenia odnotowała intensywny rozwój, przez co staliśmy się obecnie solidnym, wydajnym i stabilnym uczestnikiem rynku przemysłowego.

Więcej informacji

Informacje o firmie Coretec

Życie w firmie Coretec

Praca w Coretec to praca w firmie rodzinnej, która prowadzi politykę jakości życia w pracy (QVT) w celu podnoszenia jakości pracy każdego z pracowników, ich wydajności oraz poprawy sposobu przeżywania swojej pracy w duchu korporacyjnym, przemysłowym i życzliwym.
Nasz dział zasobów ludzkich pozwala nam zapewnić dobrą integrację osób, które do nas dołączają. Chcemy zapewnić rozwój każdego pracownika i zapewnić każdemu dobre samopoczucie na co dzień. Odbywa się to przez zastosowanie koniecznych zasobów i dokładanie szczególnych starań w celu uzyskania równowagi pracowników, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.
Wewnętrzna grupa socjalna złożona z wolontariuszy animuje społeczność firmy i zapewnia jej spójność poprzez organizację imprez wewnętrznych i zewnętrznych.

+
Życie w firmie Coretec

Wartości i kultura

"W firmie Coretec mamy prawdziwe zamiłowanie do przemysłu i motoryzacji, a także chęć do podejmowania wyzwań. Ciągle poszukujemy możliwości odkrywania się na nowo, aby dostosować się do świata i do naszych klientów, których zawsze wysłuchujemy i dla których stanowimy siłę tworzącą propozycje techniczne oraz którym zawsze proponujemy innowacje w dziedzinie industrializacji ich procesów. W ramach grupy głosimy silne wartości i dążymy do tego, aby każdy przyjął naszą kartę wartości oraz sposób postępowania („mindset”) opisany szczegółowo w dostępnym dla wszystkich projekcie firmy. Oto kilka charakteryzujących nas słów kluczowych: silne zaangażowanie — energia i dynamika — prawość i uczciwość — zaufanie, poszanowanie i lojalność — odpowiedzialność i przykładność — przejrzystość, pozytywny przekaz i dialog — przychylność, zachęcanie i dowartościowanie — dostępność kierownictwa — praca zespołowa i solidarność — zdrowy rozsądek i pragmatyzm — odwaga, optymizm i dobry humor — wzrost, rozwój i śmiałość — otwarcie na świat i wielokulturowość!"

+
Wartości i kultura

Rodzinny biznes

Grupa jest kierowana przez członków rodziny. Są nimi: Daniel Le Corre (założyciel i aktualny prezes niewykonawczy), Yann Le Corre (dyrektor generalny grupy) i Olivier Clouteau (dyrektor generalny delegowany). Zarządzanie odbywa się w ramach struktury aktywnego holdingu kierującego poszczególnymi filiami. Ciągle poszukujemy osób, które chcą uczestniczyć w przygodzie i zmianach w ramach naszej grupy. W związku z tym nie zwracamy uwagi wyłącznie na CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), ale dużą wagę przykładamy do profilu osób, które chcą do nas dołączyć: potencjał, motywacja i umiejętność integracji rodzinnego ducha firmy i ducha przedsiębiorczości!

+
Rodzinny biznes

Możliwości pracy

Aby wzmocnić zespoły w poszczególnych filiach, ciągle poszukujemy pracowników w następujących dziedzinach: produkcja (operator obróbki skrawaniem, spawacz, monter, ustawiacz, technik obsługi posprzedażnej, instalator okablowania, koordynatorzy, kierownicy), inżynieria (technik lub inżynier biura projektów mechanicznych, automatyk, robotyk itp.), dział administracji i wsparcia (zarządzanie, finanse, administracja, kluczowe konta, kierownicy, kierownicy projektu itp.). Regularnie w różnych działach firmy przyjmujemy również stażystów (uczniów, inżynierów, po maturze, w ramach zmiany zawodu itp.): zachęcamy więc do kontaktu! Zapraszamy do zgłoszenia kandydatury lub do kontaktu w celu uzyskania dokładniejszych informacji!

Więcej informacji

Job opportunities

Responsable pole mécanique (F/H)

Technique :
- Elaborer les plannings de fabrication pour chaque affaire, en veillant au respect des jalons et budgets, deux semaines avant le début des phases : De montage (estimer les temps...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Concepteur mécanique F/H

Sous la responsabilité du responsable développement machine, vous serez intégré au sein du bureau d’études mécanique. Dans le cadre de nouveaux projets liés au développement de process industriels : Vous analysez...
CDI
Temps plein
Fleury-sur-Orne

Automaticien (F/H)

Vous assurerez l’ensemble des activités automatisme tout au long d’un projet (du chiffrage jusqu’au SAV), dans le respects des standards. A ce titre, vos missions seront les suivantes : Analyser...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Chef de Projet Confirmé (H/F)

Vous serez responsable en transverse des projets : Pilotage interne : Anticiper les risques du projet et définir les plans d’action avec l'équipe projet Coordonner et fédérer les services internes (ingénierie, achats,...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Electrotechnicien Expérimenté (F/H)

Vous rejoindrez l'équipe câblage de l'atelier de fabrication. A ce titre, vos missions seront les suivantes : Technique :
Participer au lancement technique des affaires ; Participer aux études ;Apporter au quotidien un support...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Leader Roboticien (F/H)

Le/la REFERENT(E) ROBOTIQUE met en place les outils ainsi que les standards de programmation et de méthodes pour la robotique afin d’atteindre l’excellence technique et économique (respect des budgets alloués)...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Technicien Monteur Metteur au Point (F/H)

Vous assurerez le montage et la bonne mise au point de machines spéciales. A ce titre, vos missions seront les suivantes :
Participer au lancement mécanique en prenant connaissances des...
CDD
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Automaticien (F/H)

Vous assurerez l’ensemble des activités automatisme tout au long d’un projet (du chiffrage jusqu’au SAV), dans le respects des standards. A ce titre, vos missions seront les suivantes : Analyser...
CDI
Temps plein
Fleury-sur-Orne

Acheteur Industriel Confirmé (F/H)

Vos missions seront les suivantes : Être acheteur référent groupe pour la famille des produits de type « connectés » :
Produits « connectés » : robotique, automatisme, motion , vision, protocoles d’échanges (IO...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Technicien Câbleur (F/H)

Vos missions seront les suivantes : Réaliser le câblage et la mise au point électrique de machines spéciales : Réaliser le câblage électrique et pneumatique (câblage général sous-ensembles, machines industrielles, robot, coffret,...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

CONCEPTEUR MECANIQUE EXPERIMENTE (F/H)

Dans le cadre de nouveaux projets industriels, vous prendrez en charge la conception, le dimensionnement et la documentation de machines spéciales. Les études mécaniques couvrent la responsabilité d’un point de...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Chef de Chantier Industriel (H/F)

Vous assurez le suivi et la coordination des équipes sur les sites clients dans le cadre du montage et de la mise au point des machines. A ce titre, vos...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier

Chef de projet confirmé (H/F)

Vous serez responsable en transverse des projets : Pilotage interne : Anticiper les risques du projet et définir les plans d’action avec l'équipe projet Coordonner et fédérer les services internes (ingénierie, achats,...
CDI
Temps plein
Fleury-sur-Orne

Candidature spontanée F/H

Vous ne trouvez-pas le poste qui vous correspond dans nos offres actuellement publiées ? Surtout n'oubliez-pas de nous déposer votre CV. Cela nous permettra de vous recontacter dès qu'une offre...

APPROVISIONNEUR (F/H)

Vos missions seront les suivantes : Être le garant de l’approvisionnement des pièces commerce : Traiter les Demandes d’Achats émises par les services, notamment l’ingénierie ;Echanger avec les fournisseurs pour obtenir les...
CDI
Temps plein
Saint-Aubin-du-Cormier